Ítems (5 en total)

Casa envoltada de jardí

Imatge d'una casa envoltada de jardí

Casa Olives

Imatge de la Casa Olives de la Plaça Mercadal

Habitatge del Passeig Mata de Reus

Habitatge del Passeig Mata de Reus

Establiment Fotografia Martínez

Imatge de l'establiment de fotografia regentat per Miquel Martínez

Casa colonial del Passeig Mata de Reus

Imatges des de diverses perspectives de la casa colonial situada al Passeig Mata de Reus