Navega pels ítems (69 en total)

Apertura de les XI Jornades d'Història de l'Educació als Països Catalans

Celebrat a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 17 d'abril de 1991. Organitza: Secció de Ciències de l'Educació.

Assemblea general ordinària de socis: gener de 1991

Assemblea celebrada a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 29 de gener de 1991 a les 19.30h.

Assemblea general ordinària de socis: juny de 1991

Assemblea celebrada a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 26 de juny de 1991

Catalunya avui

Conferència celebrada a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 24 de gener de 1991 a les 20.00h.

Centenari de les Bases de Manresa: el catalanisme polític ahir i avui

Celebrada a la Sala d'Actes del Centre de Lectura l'11 de desembre de 1991, a les 20.00h. Organitza: Consell Directiu, Òmnium Cultural Baix Camp

Centenari de les Bases de Manresa: el catalanisme polític ahir i avui : presentació de les noves Bases de Manresa

Celebrat a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 4 de desembre de 1991, a les 20.00h. Organitza: Consell Directiu, Òmnium Cultural Baix Camp

Conferència de presentació de l'Associació de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals

Celebrada a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 27 de novembre de 1991, a les 20.00h.

Conferència sobre Joan Brossa

Conferència celebrada a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 15 de gener de 1991

Converses sobre política local

Celebrat a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 25 de febrer de 1991, a les 20.00h

Converses sobre política local

Celebrat a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 28 de febrer de 1991, a les 20.00h

Converses sobre política local

Celebrat a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 5 de març de 1991, a les 20.00h. Organitza: Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques

Converses sobre política local

Celebrat a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 7 de març de 1991, a les 20.00h

Converses sobre política local

Celebrat a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 19 de març de 1991, a les 20.00h.

Converses sobre política local

Celebrat a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 14 de març de 1991, a les 20.00h.

Converses sobre política local

Celebrat a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 12 de març de 1991, a les 20.00h.

El Dret lingüístic a la cultura i a l'ensenyament

Conferència celebrada a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 7 de febrer de 1991 a les 20.00h

El Dret lingüístic i l'Administració de Justícia

Conferència celebrada a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 19 de febrer de 1991 a les 20.00h

El Dret lingüístic i l'Administració Pública

Conferència celebrada a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 14 de febrer de 1991 a les 20.00h

El Futur del socialisme i la teologia de l'alliberament

Celebrada a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 16 de maig de 1991, a les 20.00h

El Monacat occidental a l'edat mitjana

Taula rodona celebrada a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 5 d'abril de 1991 a les 20.00h

El Nacionalisme, avui i demà

Taula rodona celebrada a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 23 de gener de 1991 a les 20.00h

El Poder coercitivo del Estado a comienzos del siglo XIX

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

Els Mitjans de comunicació

Conferència celebrada al Centre de Lectura l'any 1991

En torn a les bases materials del poder de l'estat a l'època carolíngia

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

Encontre de creadors: escriptura i combinatòria

Conferències celebrades a la Sala d'Actes del Centre de Lectura els dies 3, 4 i 5 d'octubre de 1991 i presentació de la pel·lícula "Gaudí" de Manuel Huerga el dia 3 d'octubre de 1991...

Estat i poder sota els Borbons

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

Formes i instruments de poder a Catalunya entre 1840 i 1923

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

Geografia a Catalunya: Primer Congrés de la Societat Catalana

Conferència celebrada a la Sala d'Actes del Centre de Lectura l'11 de febrer de 1991 a les 20.00h