Navega pels ítems (74 en total)

Goigs a sant Leandre bisbe i confessor (La festivitat: el 27 de gener)

Leandre, sant, arquebisbe de Sevilla, -aproximadament 600

Projecte de reforma del Teatre Bartrina.

Fotografies durant una de les visites al progrés de les reformes del Teatre Bartrina. Hi apareixen Joan Ballester i Ramon Amigó.

Reformes de la Sala Fortuny i del vestíbul del Centre de Lectura.

Reformes del vestíbul i restauració de la Sala Fortuny realitzades durant la presidència de Joan Ballester.

Visita oficial del Ministre d'obres públiques Josep Borrell

Visita oficial del Ministre d'obres públiques Josep Borrell al Teatre Bartrina, de cara a la seva remodelació, subvencionada a parts iguals pel Minsteri i l'Ajuntament, el dia 22 de desembre de 1991

Nuevo Estado: velles i noves formes de dominació

Conferència celebrada al Centre de Lectura l'any 1991 dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

La Repressió a la depressió de Primo de Rivera

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

Formes i instruments de poder a Catalunya entre 1840 i 1923

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

El Poder coercitivo del Estado a comienzos del siglo XIX

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

Estat i poder sota els Borbons

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

Poids de l'état dans le Royaume de France la fin du Moyen Age

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

The Development of the state in England and France at the end of the middle ages; some points of comparison

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

Presentació del llibre "Manual de mètrica i versificació catalanes", de Josep Bargalló

Presentació celebrada a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 12 de desembre de 1991 a les 20.00h.

Las "Razones" del estado democrático en Atenas

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

Centenari de les Bases de Manresa: el catalanisme polític ahir i avui : presentació de les noves Bases de Manresa

Celebrat a la Sala d'Actes del Centre de Lectura el 4 de desembre de 1991, a les 20.00h. Organitza: Consell Directiu, Òmnium Cultural Baix Camp

Poder militar y poder político en las sociedades musulmanas altomedievales

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"