Navega pels ítems (40 en total)

Gran festa d'homenatge a l'immortal music, glòria de la nostra terra Josep A. Clavé

Full de mà. Organitza: Associació d'Iniciatives, Eco Republicà i Orfeó Reusenc

Orchestre Feménin de Paris, dirigida per Mlle. Jane Evrard

Paper. Reus : Associació de Concerts, 1933

Orquestra Femenina de París, directora: Mlle. Jane Evrard

Paper. Reus : Associació de Concerts, 1933

Mina Krokowsky, violinista ; Pere Vallribera, pianista

Paper. Reus : Associació de Concerts, 1933