Navega pels ítems (929 en total)

Armengol de Badia, Agnès, 1852-1934

1. En son pas per aquesta noble ciutat, ret acatament a l'avençat Centre de lectura de Reus, i a sa -Revista-, sa entusiasta admiradora. Agnès Armengol de Badia Reus 17 maig 1922

Quintana, Albert de

4. En homenatge a l'obra d'un home digne del seu poble. I això que el poble es la ciutat més excel·lent de la nostra Catalunya. Reus 12-V-1922 Albert de Quintana

Serra i Moret, Manuel

2. Poso el meu nom amb la impresio de maravella que'm produeix aquesta casa que la desitjo tan rica en esperit com ho es en apariencia. 24 abril 1922 M. Serra i Moret

Ulled, José de

5. El Centre de lectura de Reus, expresión de la munificencia laudatoria de un catalán ilustre, honra la tradición cultural de este pueblo liberal por excelencia, que simboliza las mas altas virtudes civiles de una...

Bertran i Pijoan, Lluís

1. Una noia i una rosa criatures són de Déu; una noia que fa crosa quan camina al costat teu com una ombra tota pura graciosa, voleiant, que no et pressa ni et detura, que t'alegra com un cant Lluís Bertran...

Palol, Miquel de, 1953-

Per la joia dels camins, clars de sol, entre oliveres per la blava salvatjia dels penyals vora del mar, pe'l silenci dels afrans, i el repòs de les cineres; pels vells temples que s'enrunen, i...

Quan la meva adolescencia, vas ser Centre de Lectura, l'enclusa on va forjarse 'l tremp de la meva ànima. Avui que la neu primera ha caigut damunt del meu cap, veig en tu la dolsa...

[v.a.]

Vinguts aquí alguns membres de la Institució Catalana d'Història Natural per a fer excursions al camp de Tarragona hem sentit un ver i gran plaer al visitar aquest Centre de Lectura que regoneixen amb gust...

Martínez Vargas

Tiene el "Centro de Lectura" de Reus grandes motivos para la admiracion de las gentes y para la gratitud de los filantropos. Region esta enclavada en una grandiosa concha que la cresteria de montanas enlaza...

Mestres, Apel·les

2. Es sabut qu'els poetes som uns vidents y com a tals, profetas, mals és que tots els dies solem equivocar les profecies. Apeles Mestres 27 agost 1921

Zamacois, Eduardo

1. Para las almas inquietas, para las voluntades ávidas de emociones, nada más interesante que una Mujer, un libro y un camino. Eduardo Zamacois Julio, 1921

3. Più che altrove, ----- sono in Spagna, sento la commozione de la fraternità internazionale ed umana, nel sentimento della elevazione dello spirito alle alte vette della intellettualità o dell’arte, què nel «Centro de Lectura...

3. Si el engrandecimiento de nuestra Patria ha de ser obra de la cultura, España deberá a Reus, y Reus al sr. Fábregas, el figurar en primera linea en esta gran obra de ciudadania. Reus 26...

Gali, Alexandre

2. En una bella casa les coses hi han d'esser belles i bones. Reus 11 d'abril 1921 Alexandre Gali

Carulla, Marquès de

1. Al visitar el suscripto Rector de la Universidad de Barcelona este Centro de Lectura, verdadero laboratorio de ciudadania, no sé que admirar mas, si la munificencia del sr. Fábregas, el entusiasmo del Director presidente...

Amich i Bert, Josep

2. Centre de Lectura: "classes" sense la antipatia del mestre que parla altra llengua, que es savi oficial, savi amb sou, savi per hores. Classes de ciencia i obra, de ofici i d'esperit. Classes sense...

Terrades, Esteve

1. He tingut en, en recorre les sales del C. de L. una íntima i plena satisfacció del esperit. E. Terrades 14/7/20

Tarragó, Pere B.

3. Quan la persistencia sosté l'anim contra les contrarietats i els desenganys de la lluita per la Cultura, les floracions de l'esperit tenen una eterna joventut. Avui s'inicia en el Centre de Lectura una d'aquestes...

Maseras, Alfons

2. En renovarse el mon, en establir-se, per a fer un nou orde de coses, que seran demá, la plenitud de la civilització, els homes i les institucions deuen renovar-se també. Perço el Centre de...

Gual, Adrià

1. Per aquest Centre de lectura, espill de les activitats i els ideals catalans per excelencia, tots els meus entusiasmes, tots els meus oferiments, i les felicitacions mes sinceres. Adria Gual 12 Abril 1920

Salvat, Antonio

4. Desde este santo templo de la cultura y de la ciudadanía ejemplar, tributo una oración con toda mi alma a mis abuelos de Reus, sembradores de honradez y de ejemplos de trabajo. Prof. sr. Antonio...