Navega pels ítems (930 en total)

2. Firmo muy encantado de esta preciosa casa A---fo B-- R----- 28/III 30.

1. Continuant la nostra obra de cultura farem el nostre poble digne desser lliure. Manuel ----- F---- 28-III-30

Cordero, Manuel

6. Esta institucion honra al pueblo que la ha creado y que la sostiene. Manuel Cordero 19 Febrero 1930

4. Joan -iber -lamins 21-I-XXX

3. Al Centro de Cultura respetuosamente M. Tersa Borrás Tarres 21-I-1930

Hallstrôm, K.W.

2. [Escrit en suec]. 16/1 30 K. W. Hallstrom

Capmany, Aureli, 1868-1954

2. Al Centre de Lectura de Reus recort de la bella acollida que féu a les danses populars de Catalunya. Aureli Capmany 20 decembre 1929

Nicolau d'Olwer, Lluís, 1888-1961

1. El Centre de Lectura de Reus, ha d'ésser la universitat popular de les comarques del S. de Catalunya i ja està està en camí d'ésser-lo. Ll. Nicolau d'Olwer 11-XII/1929

Guilera, Josep M.

5. Als amics de la "Secció d'Excursions" d'aquest centre, tot esperant trovar-nos en alguna excursió. 15-XI-29 Josep M. Guilera

4. Para conocer Reus con toda su grandeza basta visitar y conocer su "Centro de Lectura". -- Massó 7-10-29

Vilanova Montañà, Joan

2. Vilanova Muntaña Alcalde de Reus 26-6-929

Pérez Agudo, Eduardo

1. La cultura es la vanguardia del progreso de los pueblos. España conquistarà el primer lugar en la grandeza de las naciones, cuando sus hijos eleven su nivel literario y científico. Eduardo Pérez Agudo 26-Junio 1929

7. Maria de --ostas de Vazquez

5. El Conde de Fígols Reus 26/6/29.

4. B. Olà y Armengol 15-Mars-1929.

2. Entre los recuerdos que no se borraron de mi memoria, figurará siempre en primer termino esta gratisima visita a Reus y a su merisidisimo Centro de Lectura. 15-2-929 Jose - de La-------

Lozano, Climent

4. Amb vera admiració per l'obra tan elevada que realiza en bé de la cultura catalana. Reus 26/2/29 Climent Lozano

3. Enrique de ---- Marques de -----

2. Avui, vetlla de l'homenatge a l'excels Ignasi Iglesies, he conegut el "Centre de Lectura de Reus" refugi amorós de la cultura pàtria en aquestes belles comarques del "Camp de Tarragona" -Goiosos dels joves que's...

1. De totes les qualitats de l'ànima la mes excelsa es la inquietut. Sortosos els reusencs que poseeixen aquest fogar d'inquietut que es el seu glorios Centre de Lectura. Reus 4 Febrer 1929 Guillamet Puig Rufades