Navega pels ítems (689 en total)

6. Esta institucion honra al pueblo que la ha creado y que la sostiene. Manuel ------ 19 Febrero 1930

5. Jaume Oliveras ----- 21-1-30

4. Joan -iber -lamins 21-I-XXX

3. Al Centro de Cultura respetuosamente M. Tersa Borrás Tarres 21-I-1930

2. Jag gratulerar Reus tiu deu vahra fuvelaringraden och Centre de Lectura tiu siu honot------ och vahra Reus 16/1 30 -- h. Halthaw

2. Al Centre de Lectura de Reus recent de la bella acollida que féu a les dames populars de Catalunya. T----- Capmany 20 decembre 1929

1. El Centre de Lectura de Reus, ha d'ésser la universitat popular de les comarques del l. de Catalunya i ja està està en camí d'ésser-ho. ------- d'Alfons 11-XII/1929

Guilera, Josep M.

5. Als amics de la "Secció d'Excursions" d'aquest centre, tot esperant trovar-nos en alguna excursió. 15-XI-29 Josep M. Guilera

4. Para conocer Reus con toda su grandeza basta visitar y conocer su "Centro de Lectura". -- Massó 7-10-29

Vilanova Montañà, Joan

2. Vilanova Muntaña Alcalde de Reus 26-6-929

Pérez Agudo, Eduardo

1. La cultura es la vanguardia del progreso de los pueblos. España conquistarà el primer lugar en la grandeza de las naciones, cuando sus hijos eleven su nivel literario y científico. Eduardo Pérez Agudo 26-Junio 1929

7. Maria de --ostas de Vazquez

5. El Conde de Fígols Reus 26/6/29.

4. B. Olà y Armengol 15-Mars-1929.

2. Entre los recuerdos que no se borraron de mi memoria, figurará siempre en primer termino esta gratisima visita a Reus y a su merisidisimo Centro de Lectura. 15-2-929 Jose - de La-------

Lozano, Climent

4. Amb vera admiració per l'obra tan elevada que realiza en bé de la cultura catalana. Reus 26/2/29 Climent Lozano

3. Enrique de ---- Marques de -----

2. Avui, vetlla de l'homenatge a l'excels Ignasi Iglesies, he conegut el "Centre de Lectura de Reus" refugi amorós de la cultura pàtria en aquestes belles comarques del "Camp de Tarragona" -Goiosos dels joves que's...

1. De totes les qualitats de l'ànima la mes excelsa es la inquietut. Sortosos els reusencs que poseeixen aquest fogar d'inquietut que es el seu glorios Centre de Lectura. Reus 4 Febrer 1929 Guillamet Puig Rufades

6. La ciutat de Reus pot estar orgullosa de son Centre de lectura, y yo honradíssim de la invitacio a estampar ma firma en aquest album. 23 novembre del 928 Francés Martin y Ma----