Navega pels ítems (24 en total)

Premis Reus 1991

Full de mà i programa de mà

El nou Mercat Central

Fullet informatiu

1r Premi Nacional de Videocreació : Reus - Baix Camp

Paper. Reus : Centre de Lectura, 1991

Festa Major de Sant Pere 1991

Paper. Reus: [editor no identificat], 1991

Jornades sobre immigració

Paper. Reus: [editor no identificat], 1991

Xiquets de Reus

Postal d'una actuació dels Xiquets de Reus, a la Plaça Mercadal, descarregant un quatre de set amb agulla.

Nuevo Estado: velles i noves formes de dominació

Conferència celebrada al Centre de Lectura l'any 1991 dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

La Repressió a la depressió de Primo de Rivera

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

Formes i instruments de poder a Catalunya entre 1840 i 1923

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

El Poder coercitivo del Estado a comienzos del siglo XIX

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

Estat i poder sota els Borbons

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

Poids de l'état dans le Royaume de France la fin du Moyen Age

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

Las "Razones" del estado democrático en Atenas

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

Poder militar y poder político en las sociedades musulmanas altomedievales

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

En torn a les bases materials del poder de l'estat a l'època carolíngia

Conferència celebrada al Centre de Lectura dins les IIes. Jornades de debat que tenen per títol: "El poder de l'Estat: evolució, força o raó"

Martí de Riquer i el Tirant lo Blanc

Conferència celebrada al Centre de Lectura l'any 1991

Els Mitjans de comunicació

Conferència celebrada al Centre de Lectura l'any 1991