Llibres de signatures del Centre de Lectura

Al llarg dels anys d'història de l'entitat, moltes personalitats del món de l'art, la música, les lletres o la política hi han rubricat la seva signatura o hi han deixat textos, dibuixos, poemes i notes musicals. Aquesta col·lecció conté el testimoni del seu pas pel Centre de Lectura. Per la catalogació i digitalització d'aquesta col·lecció s'ha rebut el suport de:

logo

Darrers ítems afegits a la col·lecció

2. Fábregas, home tan bó que amb amor, afany i fé d'un niu un palau va fe! Deu li premii, perqué ¿si no servia per çó perque serveix el diné? Reus 24 Juliol 1926 J. Montané

1. "Centre de Lectura" Reus -Fábregas-, per quin hermós triptic, sento veneració. Enric ------ 24-7-26

3. Con la admiracion que inspiran las grandes obras paso por esta casa en que su vida demuestramente culto al saber. Leon Real Ramos

2. Je me fais le plus vit ploisir en signant le registre plein de parales d'admiratión pour le Centro de lectura de Reus et --- agoute, sans réserve, l'expresion de ma plus vive sempattie pour...

Artiñano, Pedro Miguel de

1. Con el mayor entusiasmo y admiracion a la labor de cultura del Centro. Pedro M. de Artiñano 9-6-26.

4. La cultura, el trevall, la moral, el coratje i la generositat son les bases per a assolir o mantenir la ------------ de les macima. Solguen havern-hi, vulguen ------ho. A ----- tots el gest noble...

3. Firmo con orgullo este album porque es el Centro un gran apostol de la cultura; pero mucho mas porque es un baluarte de la libertad. Angel O---iz 28-5-926

1. Les coses belles son difícils. J. Farran i Mag---- 21 Maig 1926.

López Nuñez, Alvaro

2. No temais la vicisitudes de lo porvenir si en las luces de vuestra inteligencia y la disciplina de vuestra voluntad dominais el tiempo presente. Estas luces y a esta disciplina se consiguen en el...

Colominas Maseral, J.

1. De la meva visita a Reus, el millor record será aquest centre de Lectura, ahont hi son recollides les palpitacions del poble que treballa per la seva emancipació. El nom diu bé lo que...