Las Mujeres y los días: poesía completa

Autor Ferrater, Gabriel, 1922-1972
Títol Las Mujeres y los días: poesía completa
Peu d'impremta Barcelona: Lumen, 2002
Localització del doc. digital GF-25
Localització del doc. físic 833.5"U"FER-8(Reus)