Navega pels ítems (29546 en total)

Martorell, Oriol, 1927-1996

6. Jo sempre he conegut a Reus com a font de eterna joventut. Ciutat patrocinadora de totes les coses noves que portin a n'ella o al mon una major civilització malgrat els porti dolor i...

La labor mas meritoria que puede realizarse por una pueblo es educarlo. Loor al Centro de Lectura que tan brillante labor realiza y á la que son dida alguna se debe el admirable espíritu liberal...

Montalbán, César Luís de

Para el centro de lectura de Reus, cultivar la ciencia es engrandecer el hombre y la patria. El hombre! Conjunto de grandezas y miserias espiritu inmortal dentro de una miserable materia la Patria! Amor de...

1. Trovantme en eixa ciutat al visitar aquest local de l'entitat cultural Centre de Lectura m'ha sorprès la tasca empresa pera l'investigació de les maravelles naturals de la comarca, aduc que pera ordenar i conservar...

Rubio i Borràs, Manuel

1. La ciudad que cuenta en su recinto con un "Centro de Lectura" puede aspirar a un primer puesto en el ------ de la eirilisa----. Manuel Rubio y Borràs 29-5-1916

3. La educació es problema previ impulsat de la economia. I la educació, que ha d'esser integral i indígena, que no ha d'esser importada, si cal esperar-se eficacia, es la finalitat que persegueix el "Centre...

4. Los libros y la lectura son las palancas del progreso Ignacio Rubio y Camb----- 29-5-16

Carrion, Ambrosi

1. Sien aquestes ratlles, un fervent, homenatje, als qui com vosaltres han sapigut alçar al marge del viure pueril i quotidia, el Temple de l'esperit, on comunió ideal, les animes ajermanades, es sadollen de les lleis i armonies ...

Codina Castellví, Josep

2. Un "Centro de Lectura" en cada poblacion seria a la cultura pública lo que una gran antorcha encendida en cada rincon de una ruta inexplorada. Doctor José Codina Castellví

1. De pas á Reus y cridat per la fama secular del seu benemerit "Centre de Lectura" avuy li hi visitat amb l'ilustre fill de Reus que avans firma; per l'amabilitat de la Junta directiva...

2. Consignar en aquest album que la visita dels salons d'aquesta societat m'ha impresionat gratamnt perque demostran la cultura dels seus socis i el afecte que a la Patria Catalana jutgessan -- es mes que...

3. Los pueblos educados e instruidos, ---------mente tienen que ser grandes. El Gobernador ------ ------

1. Sobre España hace falta una labor de incendio que todo lo purifiques, y después, sobre las ruinas, hervor de edificar y hacer realidad la visión de la nueva Jerusalén. Hoy 17-2-17 Luís ----------

Folch i Torres, Joaquim

2. L'obra del vostre "Centre de Lectura" fa veritablement honor a Catalunya. El vostre esforç avui disgregat, per que son pocs els que obren com vosaltres, es la ----- inicial d'una futura armonia. Joaquim Folch i...

3. El espiritu laborioso llena de encanto esta ciudad que no solo -------- á su prospera economia sino con el centro de lectura se ilustra en todas las ------- de saber, honorable es su obra,...

Ors, Eugeni d'

4. Rés al mon em fa trémer d'emoció com això: un infant qui ha trobat la clau d'una llibreria. 3 abril 1918 Eugeni d'Ors

1. Es el momento de la Revolución... Angel ------ -----

2. 'L Centre de Lectura yo havia aprés de ------ que era'l bresol i l'únic lloc de la cultura de Reus: yo crec que endevant haurà d'esser i per aixó te'l seus drets adquirits per...

3. Un tarragoní plé de santa enveja. 26-6-1916 --------

Salvat, Antonio

4. Desde este santo templo de la cultura y de la ciudadanía ejemplar, tributo una oración con toda mi alma a mis abuelos de Reus, sembradores de honradez y de ejemplos de trabajo. Prof. sr. Antonio...

Gual, Adrià

1. Per aquest Centre de lectura, espill de les activitats i els ideals catalans per excelencia, tots els meus entusiasmes, tots els meus oferiments, i les felicitacions mes sinceres. Adria Gual 12 Abril 1920

2. En renovarse el mon, en establir-se, poc a poc, un nou orde de coses, que seran, demá, la plenitud de la civilització, els homes i les institucions deuen renovar-se també. Perço el Centre de...

3. Quan la persistencia sosté l'anim contra les contrarietats i els desenganys de la lluita per la Cultura, les floracions de l'e--it tenen una eterna joventut. Avui s'inicia en el Centre de Lectura una d'aquestes...

1. He vingut en el ----- les sales del C. de L. una ------ i plena satisfaccio del esperit. E. Terrada 14/7/20

2. Centre de Lectura: "classes" sense la antipatia del mestre que parla altra llengua, que es savi oficial, savi em don, savi per hores. Classe de ciencia i ----, de ofici i d'esperit. Classes sense...

2. Voluntat pel Centre de Lectura, tota: preses, minima. 28 febrer/20 M. ----- -----

Carulla, Marquès de

1. Al visitar el suscripto Rector de la Universidad de Barcelona este Centro de Lectura, verdadero laboratorio de ciudadania, no sé que admirar mas, si la munificencia del sr. Fábregas, el entusiasmo del Director presidente...