Navega pels ítems (929 en total)

6. La ciutat de Reus pot estar orgullosa de son Centre de lectura, y yo honradíssim de la invitacio a estampar ma firma en aquest album. 23 novembre del 928 Francés Martin y Ma----

Santaló, Miquel

5. Crec ferventment en el triomf de la llibertat humana; molt més en un ambient com el del Centre de Lectura de Reus. 25-I-1929 M. Santaló

Fernández Arbós, Enrique

4. Bolero per piano, violi y cello E. Fernandez Arbós 15 Junio 1928.

Duran i Ventosa, Lluís

3. Lluis Duran i Ventosa Reus 23 de Març de 1928

Anglès i Pàmies, Higini

1. Cançó de llaurar de Prades A déu Serra de Montsant Avui 16.3.28 Higini Anglès, prv.

Estelrich, Joan, 1896-1958

7. En la vostra barca per l'enaltiment cultural de la nostra terra, el "Centre de Cultura" de Reus és a l'avantguarda, no oblidéssim l'ensomni futurista. Hem col·locat el blanc de les nostres sagetes més enllà...

Rahola, Carles

5. Cordialment, Carles Rahola President de l'Ateneu de Girona 2.III.1928

Marcet, Antoni M.

3. Antoni M. Marcet oms Abat de Montserrat. 9 gener 1928

5. Creieu que hauria volgut nexier a Reus i al segle XIX per a poguer esser revol·lucionari de debò i no viure en mitg de tants futbolistes! Amb gratitut. Francesc Ma----- 31-XII-1927.

4. ------ ----- y ----- Director del ------- de la comarca de -------

Puig, Ignasi

2. La cultura significa a l'home i ben orientada el porta al coneixement del suprem ideal de bellesa, l'Esser infinit i increat. ¡Bé pel Centre de Lectura que tantes energies esmera en aixecar el nivell...

Martí i Folguera, Josep

1. ¿Per què aquest enaltiment que m'esteu ara donant? No tinch mérit suficient. Al que tan petit se sent no'l tracteu com á un gegant. Reserveu per altres fills de la nostra gran ciutat l'honor degut als capdills. Jo sols so un aficionat que...