Navega pels ítems (753 en total)

2. Record i homenatge Edarpla-- 21/1/49

3. Molt content d'haver conegut el Centre de Lectura de Reus, prego als directius que no deixin pas de continuar tan nolable tradició. Febrer 1949 N Clavasó

1. Jaume Re-------- 8/III/948

2. El Centre de Lectura de Reus té d'ésser objecte de noble enveja, això és, d'essulació per part de Tarragona, i en ell hem de veure un dels més sòlids fonaments de la futura concordia...

3. Am----tin de la visita de la Junta Directiva del Saló 1800 del Casino de Tarragona. 17/3/1949.

Noguera, Juan

1. Causa verdadera admiración visitar este Centro que tanto enorgullece a la ciudad de Reus 28-III-49 Juan Noguera

2. Con admiración a unos de los ----- -------- de la cultura local, que es provincial. 28-III-49 Anti Soler

Saltor, Octavi

3. En la memorable commemoració amical de l'obra poètica de Salvador Albert i en las -------- a Reus dels "Amics de la Poesia" un el --- ----- amb del "Centro de Lectura" amb agraïment i...

4. Con mis votos fervientes por que el Centro al renacer alcance la prosperidad y altura que le desean sus entusiastas socios mis amigos Mercadé y Aguadé. 22-IV-49 Josep J-------

Beguer i Pinyol, Manuel

1. De lluny, pels seus fruits, fa temps admirava al Centre de Lectura de Reus i als seus homes, pero avui admiro encara mes l'arbre fecund que en tot temps ha dat eixos fruits i...

Ros i Artigas, J.

2. Salve, Poblet, en l'enyorada aurora! Salve, en la nit desoladora! J. Ros Artigues 3-5-49

Gay, Simona

3. Casa tan catalana, per mi series casa meva, no fos que passi volandera una rossellonesa. Simona Gay 4 de maig 1949

4. El Centre de Lectura de Reus, visitar-lo, voltat de cors tant nobles, fa que l'esperança de que les coses de l'esperit no moriran mai. Joan Ros i Sabaté 7-5-49

1. Emocionado ante esta visita del Centro de Lectura, con motivo de la heposicion de flores, les felicito a los organizadores y me felicito por contemplar tanta belleza. Reus a 9 de Mayo de 1949 Jurilofo Be----

2. L. l. duraña 23. Mayo. 1949

3. El Centre de Lectura de Reus ha fet caixa i ha donat impuls a la restauració de Poblet. Desde el sr. Eduard Tosa fins als monjos d'avui ens sentim en la ineludible obligació d'agrair-vos-ho. 25-V-49 fons...

1. A este simpatico Centro de Lectura que ------- por su edad ser venerable, es joven como madre. 2- Junio 49 AR. Res

2. El Centro de Lectura celebra el 90 aniversari de la seva formació. Els consocis m'han dedicat un sopar-homenatge. I la Junta Directiva acorda per a mi la distinció de signar aquest album gloriós que...

1. Su excelente biblioteca de este Centro me permitira contemplar sin disgusto la perspectiva de morar en ---- si no tuviera otros motivos para desearlo. 17 de Junio de 1949 Auqué