Navega pels ítems (929 en total)

Clarasó, Noel

3. Molt content d'haver conegut el Centre de Lectura de Reus, prego als directius que no deixin pas de continuar tan notable tradició. Febrer 1949 N Clarasó

1. Jaume Re-------- 8/III/948

2. El Centre de Lectura de Reus té d'ésser objecte de noble enveja, això és, d'essulació per part de Tarragona, i en ell hem de veure un dels més sòlids fonaments de la futura concordia...

3. Am----tin de la visita de la Junta Directiva del Saló 1800 del Casino de Tarragona. 17/3/1949.

Noguera, Juan

1. Causa verdadera admiración visitar este Centro que tanto enorgullece a la ciudad de Reus 28-III-49 Juan Noguera

2. Con admiración a unos de los ----- -------- de la cultura local, que es provincial. 28-III-49 Anti Soler

Saltor, Octavi

3. En la memorable commemoració amical de l'obra poètica de Salvador Albert i en las -------- a Reus dels "Amics de la Poesia" un el --- ----- amb del "Centro de Lectura" amb agraïment i...

4. Con mis votos fervientes por que el Centro al renacer alcance la prosperidad y altura que le desean sus entusiastas socios mis amigos Mercadé y Aguadé. 22-IV-49 Josep J-------

Beguer i Pinyol, Manuel

1. De lluny, pels seus fruits, fa temps admirava al Centre de Lectura de Reus i als seus homes, pero avui admiro encara mes l'arbre fecund que en tot temps ha dat eixos fruits i...

Ros i Artigas, J.

2. Salve, Poblet, en l'enyorada aurora! Salve, en la nit desoladora! J. Ros Artigues 3-5-49

Gay, Simona

3. Casa tan catalana, per mi series casa meva, no fos que passi volandera una rossellonesa. Simona Gay 4 de maig 1949

4. El Centre de Lectura de Reus, visitar-lo, voltat de cors tant nobles, fa que l'esperança de que les coses de l'esperit no moriran mai. Joan Ros i Sabaté 7-5-49

1. Emocionado ante esta visita del Centro de Lectura, con motivo de la heposicion de flores, les felicito a los organizadores y me felicito por contemplar tanta belleza. Reus a 9 de Mayo de 1949 Jurilofo Be----

2. L. l. duraña 23. Mayo. 1949

3. El Centre de Lectura de Reus ha fet caixa i ha donat impuls a la restauració de Poblet. Desde el sr. Eduard Tosa fins als monjos d'avui ens sentim en la ineludible obligació d'agrair-vos-ho. 25-V-49 fons...

López Rey, A.

1. A este simpatico Centro de Lectura que pudiendo por su edad ser venerable, es joven como nadie. 2- Junio 49 A. López Rey

Aguadé Parés, Enric

2. El Centro de Lectura celebra el 90 aniversari de la seva formació. Els consocis m'han dedicat un sopar-homenatge. I la Junta Directiva acorda per a mi la distinció de signar aquest album gloriós que...

Suqué, Antoni

1. Su excelente biblioteca de este Centro me permitiria contemplar sin disgusto la perspectiva de morar en Reus si no tuviese otros motivos para desearlo. 17 de Junio de 1949 Auqué