Navega pels ítems (930 en total)

Gibert Camins, Joan

6. 7-4-1933 Sarabanda Joan Gibert Camins gran R----

Rato, Antoni

8. La visita al "Centro de Lectura" me ha producido una sensación tan honda de la labor cultural que representa, que si fueran emuladas sus actividades en los restantes pueblos ibéricos, nuestra raza ocuparia un...

Merenciano, Francisco

2. Para el espiritual centro de cultura Centre de Lectura muy agradecido Francisco Merenciano Reus Abril 1933

3. Carles Rilq---- 27-maig-1933

Burgada i Julià, joan

4. "Centre de Lectura": "Palau de la Cultura", podría dirse'n d'aquesta institució que fa de Reus l'Atenes de Catalunya. Joan Burgada i Juliá. 3 Juny 1933.

Wolff, Werner

5. El centro de cultura me parece ser un verdadero centro espiritual especialmente agradable por un Alemán de hoy. Dr. Werner Wolft

6. Cal que aquesta signatura sigui la de l'últim gobernador de la provincia. 21-XII-33. Jonas Ramón

1. Aetza eder ur ar-ri-an Canço de bressol . Al Centro de Lectura de Reus 18-IV-1934 Donostiari J. ---- Aba'k.

Comas i Solà, Josep

2. Después de un pretérito glorioso, tengo la seguridad de que le espera al Centro de Lectura de Reus un porvenir esplendoroso. 27, abril 1934 J. Comas Solà

3. Una "moda" que no pasa: la obra intensa de cultura y cordialidad del "Centro de Lectura" de Reus. Mis mejores deseos para ellos y sus amiradores. 18-V-934 Mario de --- Morales

Prunes i Sató, Lluís

1. Obras com la que aqui realitzeu sont les que han de contribuir ha obtenir la total llibertat del nostre poble 28 Septbre 1934 Lluis Prunes

4. Luís --a-- Comandante del distrito "A. Valdes"

5. Cariñoso saludo al donante de esta casa para obra tan mesetisiona y bien hectora. A -emond-

6. Amb tot el reconeixement després de la desgracia qu'ens afligeix a tots per la perdua del meu malhaurat germa Pau. - Gargallo 7-1-35

7. El Centre de Lectura de Reus es una de les glories mes positives amb que compta Catalunya. J. Abelló 24 Gener 1935

1. Gratament impresionat per tan bell lloc de cultura propi de la ciutat de Reus. Angel ------- 2-11-35 Delegat del ministeri de treball a Catalunya

2. Al Centre de Lectura. Amb tota admiració Marian Pe--ll- 20-2-35

1. Al "Centro de Cultura" de Reus; visitarlo es una demostración de cariño a la Ciutat y a la Sociedad. 17-V-935 Jaime ------ X. J----a

2. En unión de mis antiguos y preciados amigos de Reus saludo á sus glorias de la ciudad, que lo son de España, en éste centro de cultura, cuya labor educativa honra á todos los...

3. Admirat de l'obra cultural del Centre de Lectura felicito efusivament a la ciutat de Reus que pot enorgullir-se d'una entitat tant digne de tenir molts imitadors. 20-11-35 M-stasen

Brossa i Bosque, August

1. Al Centre de Lectura de Reus, un dels fogars de cultura mes importants de Catalunya homenatge d'admiració 1-XII-1935 August Brossa President del Col·legi de Metges de Catalunya

2. Solamen en una ciutat rica i viva hi cap un Centre tan admirable com aquest. -------- Secretari del Col·legi Oficial de Metges de Catalunya 1-XII-35