Navega pels ítems (689 en total)

Garcés, Tomàs

2. L'esforç cultural del "Centre de Lectura" és, avui, més que mai, una manera, no pas la menys eficaç, d'estimar la nostra terra. Tomàs Garcés 13/III/26.

Colominas Maseral, J.

1. De la meva visita a Reus, el millor record será aquest centre de Lectura, ahont hi son recollides les palpitacions del poble que treballa per la seva emancipació. El nom diu bé lo que...

López Nuñez, Alvaro

2. No temais la vicisitudes de lo porvenir si en las luces de vuestra inteligencia y la disciplina de vuestra voluntad dominais el tiempo presente. Estas luces y a esta disciplina se consiguen en el...

1. Les coses belles son difícils. J. Farran i Mag---- 21 Maig 1926.

3. Firmo con orgullo este album porque es el Centro un gran apostol de la cultura; pero mucho mas porque es un baluarte de la libertad. Angel O---iz 28-5-926

4. La cultura, el trevall, la moral, el coratje i la generositat son les bases per a assolir o mantenir la ------------ de les macima. Solguen havern-hi, vulguen ------ho. A ----- tots el gest noble...

Artiñano, Pedro Miguel de

1. Con el mayor entusiasmo y admiracion a la labor de cultura del Centro. Pedro M. de Artiñano 9-6-26.

2. Je me fais le plus vit ploisir en signant le registre plein de parales d'admiratión pour le Centro de lectura de Reus et --- agoute, sans réserve, l'expresion de ma plus vive sempattie pour...

3. Con la admiracion que inspiran las grandes obras paso por esta casa en que su vida demuestramente culto al saber. Leon Real Ramos

1. "Centre de Lectura" Reus -Fábregas-, per quin hermós triptic, sento veneració. Enric ------ 24-7-26

2. Fábregas, home tan bó que amb amor, afany i fé d'un niu un palau va fe! Deu li premii, perqué ¿si no servia per çó perque serveix el diné? Reus 24 Juliol 1926 J. Montané

Mestre i Noé, Francisco

1. Conegut lo "Centre de Lectura", la fama i la cultura de Reus queda solidament reblada. Francesc Mestre Noe

2. ------ - Vivendas - Fides --- de Maspons Reus 3 de ------ de 1926

3. Models de llocs culturals es el Centre de Lectura de Reus. Givarel 8-XII-926

1. Construyo este centro de lectura algo, que coloca muy elevado el nombre de esta historica ciudad. ------- Ferrer ------ 15-XII-926

Soler, Enric

2. Encantat d'aquesta mostra de vida intelectual activíssima. 17-XII-1926 Enric Soler

3. Felicito cordialmente a la Junta y al pueblo de Reus. Malfar ------- 18/XII-926

4. Nunca pude figurarme que mi pequeñez fuera tan grande: hoy y en este momento, lo he comprendido ¡Que pena! D. de ----------- 18-12-926

Borbon, Francisco María de

2. Cuando se contempla sin pasion un gran pueblo que posee un templo del saber, debemos todos por patriotismo gritas "Visca España-Cataluña" Francisco M. de Borbon 28 Febrero 1927

Ruiz i Porta, Joan

3. Joan Ruiz i Porta 15 de gener de 1927

Pou Sabater, Josep M.

7. Tan encantat he passat d'aquesta casa que per sempre hi seràn --- pensament dit avui a la Conferencia: "Una vida sera sacrifici per la Cultura -- ----- sera viscuda per l'humanitat." 1/4/27 Josep M....

Palomar, Josep

1. Una de les coses que mes m'han plagut ha sigut donar una conferencia sobre El Monestir de Poblet i la seva espiritualitat, en aquest Centre de Lectura la --------- entitat cultural de la nostra...

Crehuet i Pardas, Pompeu

2. Amb agraiment i devoció. Pompeu Crehuet 11 juny 1927.

3. Un plaer ben íntim, ben lluminós, es ma visita al "Centre de Lectura" am tota la devoció B------ colau Diada de San Joan - 24-Juny 1927.