Navega pels ítems (1 en total)

Tallada, J. M.

3. La cultura es una condició pera que'l progres de la societat pugui fer-se en el sentit de una major justicia. J.M. Tallada 31-5-13