Navega pels ítems (4 en total)

Carner, Josep, 1884-1970

3. Un desitj: que la estudiosa lectura acabi ab el repugnant renech. Josep Carner

Nabí

Carner, Josep, 1884-1970

Nabí

Carner, Josep, 1884-1970

Nabí

Carner, Josep, 1884-1970