Conveni de col·laboració entre Caixa Tarragona i…

FOT-5106.jpg

Col·lecció: Fons fotogràfic

El passat dia 20 de setembre de 1989, els senyors Joan Abelló, director de l'Obra Social de la Caixa Tarragona, i Joan Ballester, president del…

Inauguració d'una nova sala d'armaris compactes…

FOT-5417.jpg

Col·lecció: Fons fotogràfic

El dia 9 de juny de 1989, el M.H. Conseller de Cultura, Sr. Joan Guitart, el M.H. Conseller d'Ensenyament, Sr. Josep Laporte i l'Alcalde de Reus,…

Acte de concessió d'una ajuda per la…

FOT-1018.jpg

Col·lecció: Fons fotogràfic

Acte de concessió d'una ajuda per la informatització de la Bibioteca del Centre de Lectura amb La Caixa de Pensions signat pel president del Centre…

XLIIè Concurs Exposició Nacional de Roses

FOT-2110.jpg

Col·lecció: Fons fotogràfic

XLIIè Concurs Exposició Nacional de Roses celebrat del dia 14 al 16 de maig de 1989 al Centre de Lectura.

Formats de sortida